Vi guidar dig till en bättre hushållsekonomi
Du når oss på: 0303-246180

Installation AC

Installation AC

Installation AC Klimatteknik

I priserna ingår en standardinstallation som är komplett enligt köldmediekungörelsen. Arbete och material ingår inom denna ram:

  • 2st konsoller för infästning i vägg.
  • 4st gummidämpare mellan konsoller och maskin.
  • Isolerade kopparrör, max 4m dragning.
  • Kabelkanal i vit plast med ändstycken, max 2m.
  • En håltagning i normal vägg med träfasad, tegel eller lättbetong.
Elinstallation kan vi göra på löpande kostnad om så önskas. Om inte rörlängden räcker till eller något annat i specifikationen ovan inte fyller Era krav kan vi ordna det mot en extra kostnad.

Kontakta oss

Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Tel: 0303-246180
info@klimatteknik.se

Produkter & Tjänster