Vi guidar dig till en bättre hushållsekonomi
Du når oss på: 0303-246180

Brunnsborrning

Brunnsborrning personal

Kjell & Peter – Klimatteknik Borr

Klimatteknik Borr

Klimatteknik Borr består av Kjell, Peter och en modern utrustning för brunnsborrning. Med borr-riggen gör vi energibrunnar för bergvärmepumpar samt vattenbrunnar till hushåll och industrier. Vi har certifikat för brunnsborrning från Sitac och är medlemmar i branschorganisationen Avanti.

Brunnsborrning container

Kaxkontainern som samlar upp borrslammet är av 3-kammartyp för bästa sedimentering.

 

Brunnsborrning Borrkax

Resterna som blir efter brunnsborrning är ett slags stenmjöl. Detta kallas borrkax och det blir cirka 2 kubikmeter per hål.
Vi samlar borrkaxet i vår sedimenteringscontainer vilket gör att Ni som kund knappt kommer att märka av det.
I kombination med att vi, vid behov, använder plattor som borrmasinens larvfötter går på kommer det knappt att synas att vi har varit hos Er!

Brunnsborrning kompressor

Kompressorn är på 35 bar och kommer från Atlas Copco.

Energibrunnar

För bergvärme borrar vi normalt mellan 120 och 200 meter. När själva borrningen är utförd så gräver vi in slang från borrhålet till pannrummet. På insidan av pannrumsväggen lämnar vi slangen till rörläggaren att gå på. Det hela brukar vara klart på två arbetsdagar. Kontakta Jonas eller Tobias på kontoret för offert.

 

Brunnsborrning Krabba

Borr-riggen kommer från Geawelltech i Jonsered.

 

Vattenbrunnar

För vatten borrar vi till vi hittar rikligt med vatten eller till cirka 100 meter. Hittar vi inte vatten så får spolbilen komma och trycka brunnen, då kommer vattnet. När borrhålet är klart sänker vi ner en grundfors SQ pump i hålet, från hålet gräver vi sedan in slang så att vattnet kommer in i huset. Är det möjligt gräver vi till frostfritt djup, annars får vi lägga i en värmekabel i slangen. Rörläggaren kommer sedan och monterar hydropressen och tryckströmbrytaren på insidan. Kontakta Tobias på kontoret för offert.

Brunnsborrning Certifikat Brunnsborrning Avanti

 

Kontakta oss

Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Tel: 0303-246180
info@klimatteknik.se

Produkter & Tjänster