Vi guidar dig till en bättre hushållsekonomi
Du når oss på: 0303-246180

Bergvärme

Bergvärme – en naturlig värmekälla

Bergvärmepumpar tar tillvara den värme som finns i berggrunden. De kostar mer att installera än andra värmepumpar, men kan värma såväl varmvattnet som huset under hela året. En bergvärmepump tar liten plats och är lätt att sköta. I berget är temperaturen jämn och hög under hela året. En bergvärmepump hämtar värmen via ett 50-200 meter djupt borrhål. Bergvärmepumpar kan användas både i hus med luftburet och vattenburet uppvärmningssystem.
Vi säljer och installerar bergvärme från Bosch, CTC och Nibe. Det finns ett test från som energimyndiheten har gjort. Tyvärr omfattar testet varken CTC:s eller Bosch senaste generation bergvärmepumpar. Här hittar du testet.

Våra bergvärmepumpar

En värmepump är en god investering

Bergvärme skiss
Till och med så bra att även om man lånar pengar för att köpa en värmepump tjänar man mycket på affären. Med dagens och framtidens energipriser är det slöseri med pengar att inte investera i en värmepump.
På Klimatteknik har vi kunskap och vilja att ge dig en lösning som är optimal för ditt hus. Oavsett om det handlar om luft-luft-, luft-vatten-, frånluft-, berg- eller jordvärmepump så har vi en effektiv organisation med egen service- och installationsavdelning. Kylmontörer, elektriker och VVS-montörer med stor erfarenhet från arbete med värmepumpar gör att vi kan prata service och trygga köp med gott samvete.

Hur fungerar den?

Denna värmepump tar värme från berg, sjö eller jord. Absolut vanligast är att man utnyttjar berget och därför kallas denna typ av pump ofta för bergvärmepump. Fördelen med att använda berget istället för luften som värmekälla är att temperaturen är ungefär samma året om i berget medan den varierar kraftigt i luften. En bergvärmepump är en komplett värmelösning och kopplas mot det befintliga radiatorsystemet.

Hur mycket sparar man?

Med en markvärmepump sparar man cirka 70-75% av den totala kostnaden för uppvärmning och varmvatten jämfört med olja och 65-70% jämfört med el.

Kontakta oss

Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Tel: 0303-246180
info@klimatteknik.se

Produkter & Tjänster