Vi guidar dig till en bättre hushållsekonomi
Du når oss på: 0303-246180

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepump från Klimatteknik

Frånluftsvärmepumpar ventilerar huset och återför sedan energin till varmvattnet och värmesystemet. Rent praktiskt går det till så att en fläkt i frånluftsvärmepumpen suger ut ventilationsluft ur husets samtliga våtutrymmen. Därigenom bildas ett svagt undertryck, varefter luft från övriga rum söker sig till våtutrymmena och ny uteluft ”dras” in genom ytterväggarnas luftdon (ventiler) och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.

Klimatteknik säljer en frånluftsvärmepump från Nibe eller Bosch med installation och bortforsling av befintlig frånluftsvärmepump. Installationen är rotavdragsberättigad. Kontakta oss för mer information.

Har man en frånluftsvärmepump idag som havererat kan man även byta till bergvärme. Då krävs antingen en fläkt eller en frånluftsmodul för att hand om ventilationen. Det blir naturligtvis en högre investeringskostnad men å andra sidan en längre energiförbrukning och ett ökat husvärde.

Våra frånluftsvärmeprodukter

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Frånluftsvärmepumpen ventilerar huset och återför sedan energin till varmvattnet och värmesystemet. Rent praktiskt går det till så att en fläkt suger ut ventilationsluft ur husets samtliga våtutrymmen. Därigenom bildas ett svagt undertryck, varför luft från övriga rum söker sig till våtutrymmena och ny uteluft ”dras” in genom ytterväggarnas luftdon (ventiler) och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.
Man sparar cirka 35% av uppvärmningskostnaden.
Pris för en pump ligger på mellan 30-60 000 SEK, beroende på vilken modell du väljer. Priserna är för färdiginstallerad produkt.

Så fungerar en Frånluftsvärmepump

A. Uteluft tas in i huset.
B. Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon.
C. Den uppvärmda rumsluften tas in i kanalsystemet.
D. Den varma rumsluften leds till frånluftsvärmepumpen.
E. Frånluftsvärmepumpen försörjer huset med varmvatten alternativt både varmvatten och rumsvärme.
F. När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen på rumsluften har då sänkts, eftersom värmepumpen har tagit tillvara på energin i rumsluften (se ”Kylkretsens funktionsprincip”).
G, Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild kanal.

Kontakta oss

Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Tel: 0303-246180
info@klimatteknik.se

Produkter & Tjänster