Vi guidar dig till en bättre hushållsekonomi
Du når oss på: 0303-246180

Luftvärmepump (Luft-Luft)

Luft-luftvärmepumpar från Klimatteknik

Mitsubishi Electric EF35 vit luftvärmepumpEn luft-luftvärmepump hämtar värmen från uteluften och värmer luften inomhus. Luft-luftvärmepumpar passar bra för hus med öppen planlösning och kan vara ett komplement för dig som har direktel. Luft-luftvärmepumpar kallas också komfortvärmepumpar, eftersom de även kan kyla huset varma dagar.

Läs test om olika luftvärmepumpar på Energimyndighetens hemsida.

Våra luft-luftvärmeprodukter

Hur fungerar en luft-luftvärmepump?

Luftvärmepumpen består av en utedel och en innedel som kopplas samman med rör till ett slutet system. Genom att utnyttja förhållandet mellan tryck och temperatur vinner värmepumpen energi från uteluften. Värmen hämtas med en frostskyddad vätska, köldmediet. När köldmediet har värmts upp till c:a 55 ˚C forslas det genom rören till innedelen där det kyls av en kondensor och en fläkt. Fläkten blåser då in värme i huset och när köldmediet har kylts går det tillbaka ut till utedelen.

Hur mycket sparar man?

Besparingen med en Luft-Luft kan ligga på allt mellan 30 % och 60 % av uppvärmningskostnaden (totalkostnaden minus varmvatten och hushållsel) beroende på hur lämplig planlösning man har och pumpens placering.

Vad kostar den?

Priserna är cirkapriser på marknaden för ett normalstort hus inklusive installation och moms. Observera dock att det kan skilja ganska mycket mellan olika märken och storlekar på värmepumpar. Syftet med detta är att du som läsare skall få ett hum om priserna, begär prisuppgift från Klimatteknik och/eller annan leverantör för att få en mer exakt prisangivelse för ditt hus.

Pris för en värmepump av känt märke hos seriösa installatörer inklusive montering ligger på cirka 15000-25000 SEK. Det finns möjlighet att komma undan något billigare genom att köpa pumpen för sig och installationen för sig. Dock förlorar man i regel i kvalitet samt trygghet i form av garantier och service på den typen av affär.

Hur bra är den ekonomiska investeringen?
Normalt sett är det ekonomiskt mycket fördelaktigt att satsa pengar på en värmepump. För att illustrera detta ger vi några exempel. OBS! Detta är inga glädjekalkyler utan vad man kan förvänta sig som medelutfall på ett hus. Som ni ser i exemplen nedan så är återbetalningstiden på investeringen cirka 3-5 år vilket är att betrakta som mycket bra. Olje- och elpriserna förväntas dessutom att stiga och om man även tar detta i beaktning så blir kalkylerna ändå mer gynnsamma än i exemplen nedan.

Före åtgärd

  • Energiförbrukning exkl. hushållsel och varmvatten: 16 000 kWh/år
  • Elpris cirka 1 SEK/kWh
  • Kostnad för uppvärmning och varmvatten: 16 000 SEK/år

Efter åtgärd

  • Total elförbrukning exkl. hushållsel och varmvatten: 9 000 kWh/år
  • Elpris cirka 1 SEK/kWh
  • Kostnad för uppvärmning: 9 000 SEK/år

Investeringskostnad: 19 900 SEK
Årlig besparing: 16 000–9 000 = 7 000 SEK
Återbetalningstid: Cirka 3 år

 

Kontakta oss

Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Tel: 0303-246180
info@klimatteknik.se

Produkter & Tjänster