Vi guidar dig till en bättre hushållsekonomi
Du når oss på: 0303-246180

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepump från Klimatteknik

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värmen ur uteluften. För att luft/vatten-värmepumpar ska klara att värma upp ett svenskt hus under den kalla årstiden, krävs det en el-, olje- eller vedpanna som producerar den värme pumpen inte kan ge. Till skillnad från enklare luft/luftvärmepumpar är denna typ av värmepump kopplad till värmesystemet och producerar både värme och varmvatten.

Teknikutvecklingen har gjort att idag är det nästan samma pris att docka en luft-vattenvärmepump mot en befintlig panna som att sätta in en ny, för värmepumpen anpassad elpanna, i samband med installation. Både CTC och Mitsubishi har pannor med inbyggd styrning.

Våra luft-vattenvärmeprodukter

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

Luft-vattenvärmepumpEn luftvattenvärmepump vinner precis som en luft-luft energi från uteluften, skillnaden består i värmedistributionen på insidan av huset. En luft-vattenvärmepump kopplas till det vattenburna uppvärmningssystemet och sprider alltså värmen via samma vattenradiatorer som användes innan konverteringen. I de flesta luft-vattenpumpar sitter det en värmeväxlare i pumpen som gör att köldmediet aldrig lämnar utedelen utan värmen transporteras in i huset i form av uppvärmt vatten. När man konverterar till luft-vatten finns det två möjligheter. Antingen kan man docka pumpen till sin befintliga panna (varpå det krävs ett styrsystem och ofta en separat varmvattenberedare) eller installera en ny panna (med inbyggt styrsystem och varmvattenberedare).

Hur mycket sparar man?

Jämfört med olja som har en relativt dålig verkningsgrad (75-85%) sparar man cirka 65% av den totala kostnaden för uppvärmning och varmvatten. Jämfört med el som har en bättre verkningsgrad sparar man cirka 60%.

Luft-vattenvärmepumpar är mer väderberoende än bergvärmepumpar. Det har att göra med att luftens temperatur varierar kraftigt under året medan temperaturen i berget är relativt jämn. Det innebär att milda vintrar är luft-vatten väl så bra som bergvärme men blir det en kall vinter går bergvärmepumparna billigare. En fördel med Luft-vatten är att man normalt inte behöver något tillstånd från kommunen vilket gör att leveranstiden blir kortare än för bergvärmepumpar.

 

Kontakta oss

Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Tel: 0303-246180
info@klimatteknik.se

Produkter & Tjänster