Vi guidar dig till en bättre hushållsekonomi
Du når oss på: 0303-246180

Vattenburen Värme (konvertering)

Konvertera till Vattenburen värme och bergvärme

AnnonsKP2014

Vattenburen värme 1

Exempel konvertering. Kopplet döljs här av gardinen.

Med gällande ROT-avdrag och ränteläge har det aldrig varit bättre att konvertera från direktel till vattenburen värme med bergvärmepump än nu. Frågan är om det kommer att bli så här bra igen?

Med bergvärme och vattenburen värme sänker du kostnaderna avsevärt (även om du har en luftvärmepump idag). Samtidigt ökar du värdet på huset, ofta med mer än investeringskostnaden.

Hur går en konvertering till?

Inledningsvis gör vi en första besiktning hemma hos er, denna är kostnadsfri. Besöket mynnar ut i en offert där ni får ett fast pris för att montera in ett vattenburet värmesystem istället för era elradiatorer. Normalt får ni samtidigt en offert på en installation av en berg- eller luft-vattenvärmepump. Väljer ni att acceptera offerten går vi vidare med ytterligare ett besök av en rörläggare där ni tillsammans går igenom hur arbetet skall utföras. Vi beställer erforderligt material och samtidigt som materialet kommer hem till er så kommer våra rörläggare. De jobbar cirka 6-7 arbetsdagar hos er och bygger det nya värmesystemet. När det är klart får ni instruktion om hur det nya systemet styrs. Sedan är det bara att sitta och vänta på elräkningarna som blir en fröjd att få jämfört med de gamla!

Är jag först att konvertera?

Vattenburen värme 2

Två radiatorer under fönster.

Nej, du är inte först men du är i starten på en konverteringsboom. Sedan år 2010 har vi utfört cirka 30 konverteringar per år. Tack vare vår historik kan vi ge referenser på tidigare utförda konverteringar. I och med stigande energi- och fastighetspriser är det idag till och med så bra vid de flesta helkonverteringar att husets värde direkt ökar med minst investeringskostnaden. Det faktum att man därmed i princip ”gratis” kan sänka sina uppvärmnings- och varmvattenkostnader med cirka 75% är en starkt bidragande orsak till konverteringsboomen.

Vattenburen värme, Exempelvilla:

Ett enplanshus i Kungälv på 140 m2, byggår 1985.
Mekanisk frånluft. Värms med direktel.
I huset bor två personer.

Före vattenburen värme:

Elförbrukning: 16000 kWh / år för uppvärmning,
3000 kWh per år för varmvatten.
Totalt 19000 kWh för värme och varmvatten.
Hus värderat till 2,3 Mkr.

Efter konvertering till vattenburen värme:

Installation av 11 stycken panelradiatorer. Demontering av befintliga elradiatorer.
Installation av bergvärmepump CTC EcoHeat 406, borrdjup 110 meter.
Pris totalt för konvertering: 189 500 kronor.
Möjligt rotavdrag: 39 550 kronor.
Investeringskostnad: 149 950 kronor.

Vattenburen värme, resultat:

Elförbrukning totalt för värme och varmvatten: 5 080 kWh. Hus värderat till 2,45 Mkr.

Bilder från exempelvillan, tagna under slutfasen av arbetet:

Här kommer ytterligare lite bilder:

Vattenburen värme 3

Radiator under fönsterbräda.

Vattenburen värme 4

VVS-montörer lägger sista handen vid installationen av bergvärmepumpen.

Vattenburen värme 5

Rördragning efter vägg, utanpåliggande.

Vattenburen värme 6

Fönsterparti med nya radiatorer under.

Vattenburen värme 7

Rördragning på övervåning till…

Vattenburen värme

… ny radiator under fönster i hallen.

 

Kontakta oss

Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Tel: 0303-246180
info@klimatteknik.se

Produkter & Tjänster