BRF Mappen

Edit

Frånluftsvärmepumpar återanvänder värmen i huset

Med frånluftsvärme utnyttjas varm luft som redan finns i huset, och som annars skulle ha ventilerats ut. Frånluftsvärme är ekonomiskt och miljövänligt, och värmer upp både luft och vatten i huset. Ventilationen i byggnaden blir dessutom säkrare. Uppvärmningssättet passar lika bra vid nybyggnation som i befintliga hus med ett ventilationssystem. Genom att kombinera frånluftsvärme med en befintlig vatten- och värmeanläggning kan du spara maximalt med pengar och få högsta möjliga effekt.

Spara på elkostnaden med en värmepump

I mindre hus ger ett byte från eluppvärmning till uppvärmning med en luftvärmepump kännbara besparingar. Elförbrukningen minskar betydligt tack vare hur effektiva luftvärmepumparna är. Beroende på storleken på huset kan kostnaden för uppvärmning minska med hälften efter att du investerat i en frånluftsvärmepump, som både ger varmvatten i kranarna och värmer upp inomhusluften.

Förutsättningarna för att kunna installera frånluftsvärme är att huset har ventilation från alla våtrum och från köket, och att det finns fönster eller ventiler i väggen där frisk luft tas in. Om huset har vattenburen värme i form av element eller golvvärme är det en bra kombination tillsammans med frånluftsvärmepumpen.

Här är några av de största fördelarna med frånluftsvärmepump:

  • Ger både värme och varmvatten
  • Förbättrar inomhusklimatet tack vare effektivare ventilation 
  • Miljövänligt eftersom varmluft som annars skulle ventilerats ut tas till vara på
  • Blir extra effektfullt och ekonomiskt tillsammans med en berg-, jord-, eller sjövärmepump
  • Det behövs ingen borrning eller annat ingrepp i trädgården
  • Kräver inget stort utrymme
  • Näst intill underhållsfri

Med frånluftsvärmepump i huset används den varma inomhusluften som energi. Värmen som finns inomhus återvinns alltså istället för att ventileras ut från huset. Den fungerar i övrigt precis som andra luftvärmepumpar. Luften som ventileras ut är oftast varmare än utomhusluften, och därför är frånluftsvärme mer energieffektiv än andra luftvärmepumpar, särskilt under vintern. Det är helt enkelt både ett smart val för att spara på elförbrukningen, och för att ta hand om miljön genom att utnyttja befintlig värme.

Har du redan frånluftsvärme installerad i huset? En värmepump är byggd för att producera värme på ett pålitligt sätt i en lång tid framöver, förutsatt att den får regelbunden service och tillsyn. En frånluftsvärmepump kan dock behöva bytas ut efter cirka 10 till 15 år, beroende på modell och hur den skötts. Om du idag har en äldre frånluftsvärmepump i huset kan du tjäna på att investera i en ny enhet. Pumparnas effektivitet har nämligen förbättrats avsevärt under den tiden, och en modern pump är därför smartare för miljön. Samtidigt minskar strömförbrukningen och du har i längden stora möjligheter att spara pengar tack vare den nya värmepumpen.

Flexibel och smidig uppvärmning

Om du inte vill eller har möjlighet att investera i till exempel bergvärme eller jordvärme så är frånluftsvärme ett stabilt alternativ. Det kräver ingen borrning eller grävning på din tomt. Besparingen på lång sikt blir lägre än med bergvärme och jordvärme, men samtidigt är investeringskostnaden betydligt billigare. Du behöver inte heller ansöka om några tillstånd för att få installera en frånluftsvärmepump till huset. Värmepumpen sköter i princip sig själv. Det enda som behöver ses till regelbundet är filtret i värmepumpen. Detta behöver bytas ut eller rengöras varje år.

Enkel installation och enkel användning med frånluftsvärme

Förutom att installationen går snabbt och inte kräver någon kostsam borrning eller grävning, så är värmepumparna användarvänliga. Värmepumpen tar liten plats och kan monteras i till exempel ett grovkök. De flesta värmepumpar påminner automatiskt om när det är dags att rengöra eller byta filtret.

Klimatsmarta värmepumpar utnyttjar solenergin

Gemensamt för alla värmepumpar är att de på något sätt utnyttjar och tar till vara på värmen från solen. Solenergin förnyas ständigt och därför är värmepumpar ett miljövänligt sätt att värma upp huset i jämförelse med många andra alternativ. Det är ett prisvärt sätt att ta tillvara på den ständiga solenergin.

Det klimatsmarta valet

Frånluftsvärmepump ger värmeåtervinning även på vintern

Tack vare att frånluftsvärmepumpen tar vara på varmluften inifrån huset så är den lika effektiv på att återvinna värme under hela året. Frånluftsvärmepumpen kan själv känna av och reglera husets värmebehov, så att värmekostnaderna kan halveras - eller mer. Under riktigt kalla vinterdagar kan det hända att ventilationsluften inte räcker till för att värma upp huset tillräckligt, beroende på hur stort huset är. Då räcker det med en elpanna för att stötta uppvärmningen.

Installera frånluftsvärmepump – så går det till

Vi gör ett hembesök hos dig för att se hur värmepumpen bäst kan installeras, och du får ett kostnadsförslag. Vid installationen leder vi om de nuvarande luftflödena - från ventilationen och till frånluftsvärmepumpen. Värmepumpen ansluts till husets varmvatten- och uppvärmningssystem, och till elnätet. Installationen brukar ta ungefär en dag. Efter att monteringen är färdig visar vi hur funktioner och inställningar fungerar, och du får skötselråd tillsammans med ett igångkörningsprotokoll. Inom sex månader efter installationen kontaktar vi dig för att se att allt fungerar bra. Alla värmepumpar har en generös garantitid och du kan räkna med att det blir en pålitlig källa till värme i många år framöver.

Vill du skaffa frånluftsvärme? Kontakta oss så hjälper vi dig

Om du är intresserad av att skaffa frånluftsvärme till huset eller har frågor, tveka inte att höra av dig till oss. Naturligtvis görs installationen av vår egen personal som är välutbildad och certifierad, och vi har ansvarsförsäkring för alla arbeten vi utför. Vi anlitar alltid underleverantörer just för att du som kund ska känna dig helt trygg när du köper värmepump från oss. Vi hjälper dig med allt från planering och rådgivning om värmepumpar, till den färdiga installationen och servicetillfällen.

Edit

Varför ska du beställa laddbox från oss?

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet och erbjuder helhetslösningar. Hos oss köper du en komplett laddbox med trygg installation.

GARO laddbox med DC-övervakning överträffar allt när det gäller kontroll, säkerhet och funktion. Med denna laddbox får du en smart och säker elbilladdning hemma i villan. Du kopplar in laddboxen till husets nätverk och styr den genom en app i mobilen eller genom datorn.

Garo laddboxar

Smart och säker laddning med GARO laddbox

GARO laddbox är utvecklad för enkel, säker och effektiv fordonsladdning i anslutning till den egna bostaden. Laddboxen har ett inbyggt smart masterkort för trådlös uppkoppling mot bostadens nätverk och är förberedd för dynamisk lastbalansering för att inte överbelasta husets säkring.

Kan förses med lås och RFID-tag som hindrar en obehörig användning. I enlighet med kraven från Elinstallationsreglerna är laddboxen försedd med DC-övervakning, vilken fungerar som en smartare version av jordfelsbrytare typ B. Den inbyggda energimätaren gör att GARO laddbox uppfyller kraven för bidrag från Naturvårdsverket.

Vad är dynamisk lastbalansering?

Egentligen borde det istället kallas för "skydda huvudsäkringen", för det är vad funktionen gör. Med dynamisk lastbalansering använder laddboxen, eller ett större system av laddboxar, en extern mätare som oftast placeras i elcentralen på fastigheten.

På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning i varje givet ögonblick. Samtidigt kan du använda den kapacitet du har i fastigheten mer effektivt, så att bilen laddar snabbare - utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet

Lastbalansering skyddar säkringarna

GARO laddbox innehåller en energimätare som avläses i realtid. Förprogrammerade gränsvärden ser till att din vanliga huvudsäkring kan klara ladduppdraget utan att du behöver säkra upp till ett dyrare årsabonnemang. Genom att aktivera den dynamiska lastbalanseringen känner laddboxen av hela husets samtida elförbrukning och anpassar laddeffekten därefter (kräver att en separat elmätare installeras i elcentralen). Det gör att huvudsäkringen aldrig överbelastas medan laddströmmen till bilen kan variera mellan 6A och 32A.

Laddning i vanligt hushållsuttag

Enligt Elsäkerhetsverket rekommenderas inte regelbunden elbilsladdning i vanliga hushållsuttag, s.k schukoladdning. Detta bör endast användas som en temporär lösning när man inte har tillgång till en laddbox eller laddstation, exempelvis vid sommarstugan eller på tillfälligt besök. Då bör man också ha uppsikt över laddningen samt begränsa laddströmmen till 8-10 Ampere. Konsekvensen av felaktig laddning kan bli ödesdiger, då det kan bli varmgång i uttag och ledningar. Detta kan skapa risk för brand vid långvarigt användande samt leda till att fastighetens jordfelsbrytare inte fungerar korrekt.

Viktigt att tänka på

För säker elbilsladdning hemma behöver du en laddbox med Typ2-uttag som klarar hög belastning under lång tid. Elsäkerhetsverket avråder också från regelbunden laddning i vanliga vägg- eller motorvärmaruttag. Den laddkabel med kontrollbox som oftast följer med fordonet är avsedd för temporär laddning och klarar inte återkommande hög belastning under längre tider.

För att ladda en elbil måste det finnas en jordfelsbrytare typ A med DC-detektor eller jordfelsbrytare typ B. Detta finns redan integrerat i GARO laddbox.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Hur fort vill du ladda?

GARO laddbox finns i olika modeller med laddning upp till 2, 4, 6 eller 11 mil per timme. Olika bilar tar olika lång tid att ladda, beroende på batteriets storlek och bilens kapacitet att ta emot ström. Generellt kan man säga att alla laddbara bilar klarar att ladda minst 2 mil per timme. Många rena elbilar klarar att ladda snabbare än så.