Effektiv elbilsladdning med laddbox

Ladda elbilen smart med GARO laddbox, där både DC-övervakning och en dynamisk lastbalansering ger dig en effektiv elbilsladdning. Genom en lättanvänd app uppkopplad till hemmets nätverk sköts elbilsladdningen via en data eller mobil.

Köp laddbox av en specialist

Vi är inte bara specialister på laddbox från GARO. Vi utför även klimatsmarta lösningar inkluderat helhetslösningar och mycket mer. Köp en laddbox med trygghet från köpet till installationen och under ägandet. Dessutom ges specialisthjälp på köpet.

Garo laddboxar
Laddbox från Garo

GARO laddbox - Säker och pålitlig elbilsladdning

Tack vare utvecklingen bakom GARO laddbox kan bilen laddas effektivt men även säkert. Det smarta, inbyggda masterkortet förser bilen med tillräcklig laddning samtidigt som den dynamiska lastbalanseringen eliminerar risken för överbelastning av husets huvudsäkring.

För att eliminera risken för att laddboxen används olovligt är finns möjlighet att köpa laddbox med lås samt en RFID-tag. Känn extra säkerhet då GARO laddbox, vilken följer Elinstallationsreglerna, har en välutvecklad övervakning. DC-övervakning anses vara en smartare jordfelsbrytare typ B med en inbyggd energimätare. Konstruktionen är bidragsberättigade enligt Naturvårdsverkets villkor.

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering möjliggör en optimal laddning samtidigt som huvudsäkringen är skyddad. För att motverka överbelastning installeras en extern mätare i elcentralen vilken kan mäta en men även flera laddboxar.

Med en extern mätare kan den totala elförbrukningen i hela hushållet mätas i realtid och därmed ständigt vara under kontroll. Om förbrukningen ökar i hemmet kan laddningen till bilen tillfälligt minska för att belastningen aldrig ska bli för mycket. Önskas en än mer effektiv laddning av bilen kan förbrukningen i hushållet anpassas och per automatik laddas bilen fortast möjligt.

Laddbox från Garo

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet

Elbilsladdning med laddbox från Garo

Lastbalansering – för skydd av hemmets säkringar

En dynamisk lastbalansering skyddar hemmets säkringar då den avläser energiförbrukningen utan avbrott. GARO laddbox är utvecklad med energimätare där förinställda värden inmatas varpå någon uppgradering av årsabonnemang. Den aktuella elförbrukningen mäts med den externa mätare som installerats i elcentralen. Undvik överbelastningar och få automatiskt en elbilsladdning mellan 6 och 32 Ampere.

Vanligt hushållsuttag för laddningen

Elsäkerhetsverket rekommenderar inte en regelbunden laddning av elbilar i vanliga hushållsuttag, så kallad schukoladdning. Om ett tillfälligt behov uppstår då laddbox inte finns tillgänglig bör laddning ske under uppsikt, se också till att begränsa laddströmmen till 8A – 10A.

Anledningen till att rekommendationer inte kan inkludera vanliga uttag är de överhängande riskerna med bland annat överhettning. Varmgång i elnätet kan i värsta fall leda till brand. Även disfunktion i hushållets jordfelsbrytare är en klar risk vid långvarigt användande.

Köp laddbox med installation
Köp Garo laddbox med installation

Observera – för säkerhets skull

Med tanke på Elsäkerhetsverket rekommendationer behövs ett Typ2-uttag för hållbar och effektiv laddning.
Laddkabeln med kontrollboxen vilka vanligen följer med fordonet vilken är tänkt för temporära laddningar. För återkommande laddningar under längre tider krävs kraftigare uttag, likt Typ2-uttag.

För en säker laddning av en elbil behövs en jordfelsbrytare typ A med DC-detektor alternativt jordfelsbrytare typ B. Detta installeras i fabrik hos GARO laddboxar.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Välj mellan olika effekter beroende på behov

Köp GARO laddbox med önskad effekt, välj bland flertalet modeller med laddning upp till 2, 4, 6 eller 11 mil per timme. Varje elbil har unika egenskaper där effekt och batteristorlek har olika laddningstider. Ett riktmärke är att alla elbilar klarar att ladda ca 2 mil per timme. Dock klarar merparten av rena elbilar av att ladda batteriet snabbare.

Garo laddboxar