Kalkyler och offerter

Här kan du lätt hitta information och beställa kalkyler och offerter för våra olika värmepumpar.

I berget under oss finns solenergi lagrad och det är den energin som bergvärmepumpen utnyttjar för att ge skön värme i ditt hus.

En luft/luftvärmepump är ett kostnadseffektivt sätt att minska dina uppvärmningskostnader, om du inte har ett vattenburet värmesystem.

Har du redan vattenburen värme kan det vara ett bra alternativ att installera en luft/vattenvärmepump. Kräver varken borrning eller grävning.

En frånluftsvärmepump kopplas till husets ventilationssystem och tar vara på den varma luft som annars skulle ha ventilerats ut.

Jordvärme kan vara ett bra val om det inte finns berg som lämpar sig för bergvärme där du bor.

Konvertera till vattenburen värme och bergvärme så sänker du kostnaderna avsevärt.