Felanmälan

Vanligaste larm vid dom olika värmepumparna:

Värmepumpar från Mitsubishi

Innebär att det är för lågtflöde i värmepumpen, kan orsakas av tex luft, stängda termostater på radiatorerna.

Hög hetgas, troligtvis köldmedie brist alternativ fel på givare.

Lågtrycks larm, troligtvis köldmedie brist alternativ fel på givare.

Värmepumpar från CTC

Beror oftast på att pumpen inte kan avge den värme som produceras, kan vara cirkulationspump som är trasig eller ventiler som är stängda på radiatorer.

Beror oftast på att värmepumpen inte kan hämta den energi som behövs, kan vara cirkulationspumpar som är trasig, smutts i filter. På luft/vatten kan det också vara att fläkten har stannat vid utedelen.

Kan bero på att hetgasgivaren (om man inte skiftat faserna i huset) är trasig och inte kommer tillräckligt fort upp i temperatur så tror maskinen att den går åt fel håll och larmar därför för fel fasföljd.

Värmepumpar från Nibe

Värmpumpen kan inte avge den värme som produceras alternativt motorskydd löst ut (kolla säkringar och filtret på returen).

Värmepumpen kan inte hämta den energi från energikällan som den behöver.

Temperatur begränsar larm, dåligt flöde i värmepumpen.

Värmepumpar från IVT

Beror oftast på att värmepumpen inte kan hämta den energi som behövs, kan vara cirkulationspumpar som är trasig, smutts i filter. På luft/vatten kan det också vara att fläkten har stannat vid utedelen.

Givarfel eller fel på motorstarten.

Beror oftast på att pumpen inte kan avge den värme som produceras, kan vara cirkulationspump som är trasig eller ventiler som är stängda på radiatorer.