Ansvar och garantier

Vi tar ansvar

Vi tar hand om allt från råd och planering, till installation och service när du köper värmepump eller brunnsborrning från oss. Vi kallar det Totalansvar och det gör att du kan känna dig trygg med ditt köp.

Att vi kan ta det ansvaret beror på att vi har kompetent och erfaren personal, samt att vi utför alla delar av arbetet själva och inte anlitar underleverantörer.

Så går det till

När du köper värmepump av oss så inleder vi gärna med ett kostnadsfritt besök för att besikta tomten och ditt hus. Vi svarar på alla frågor du kan tänkas ha och gemensamt kommer vi överens om hur installationen ska utföras.

Ska du borra en brunn är det inte alltid nödvändigt med ett besök eftersom vi har tillgång till mycket detaljerade fakta om mark- och grundvattenförhållanden.

Efter vårt besök får du en offert. Vi tillämpar fasta priser på värmepumpsinstallationer och brunnsborrning.

Smidig installation

Själva installationen tar sedan olika lång tid beroende på vilken värmepump du ska ha, eller om du ska borra en vattenbrunn. När vi är klara med installationen får du en genomgång av funktioner, inställningar och skötselråd.

Om du köpt värmepump så tar vi alltid kontakt med dig inom sex månader för att stämma av att allt fungerar som det ska. Du har då möjlighet att ställa frågor och dessutom få tips och råd om hur du bäst hanterar din nya värmepump.

Garantivillkor

En värmepump är en stor investering och då är det viktigt att du har en garanti som du kan lita på. Garantivillkoren skiljer sig åt för respektive tillverkare. Här kommer en kort översikt på respektive tillverkares villkor (för kompletta villkor se respektive tillverkares hemsida):

CTC: 3 års garanti + ytterligare 3 års trygghetsförsäkring ingår i priset. Det går sedan att mot betalning förlänga trygghetsförsäkringen. Ingen service krävs.

Bosch: 6 års garanti, men då krävs det en 3års och en 5års-service.

För att garantin ovan skall gälla krävs att service utförs efter 3 och 5 år.

NIBE: 3 års garanti + ytterligare 3 års trygghetsförsäkring ingår i priset. Det går sedan att mot betalning förlänga trygghetsförsäkringen. Ingen service krävs.
Mitsubishi Electric: 5 års garanti på villasortimentet. För luft/vattenprodukter krävs service efter 3 år.

*För att se IVTs garantivillkor klicka här.