Kontakta oss

Har du frågor eller vill du veta mer?

RING OSS E-POST

Vi är en del av BrainHeart Energy

Klimatteknik är en del av BrainHeart Energy Sweden, en bolagsgrupp med totalentreprenörer inom värme- och kyllösningar baserade på bergenergiteknik. Koncernens största ägare är BrainHeart Energy och Vattenfall.

Bolagen i gruppen har var för sig upp till 25 års erfarenhet av värmepumpinstallationer. Tillsammans genomför vi närmare fyra installationer inom bergenergi per dag, vilket gör oss till marknadsledande i Sverige.

Alla bolag inom koncernen bidrar till den kompetens och alla de tjänster – design, dimensionering, projektering, borrning, installation, optimering, övervakning samt service – som är nödvändiga för att vi ska kunna ta ett totalansvar för de projekt vi genomför.

Vår övertygelse är att all framgångsrik verksamhet bygger på att ha det rätta teamet med både kunskap och kompetens samt ett starkt engagemang och driv. Precis som inom Klimatteknik och övriga bolag inom BrainHeart Energy Sweden.

Läs mer på brainheartenergy.se

Kontakt

Kontakta mig för mer information om BrainHeart Energy:

Susanne Jensen