Service av värmepumpar

Service av värmepump och byte av din gamla pump

Som ägare av en värmepump har du gjort en god investering med många års förnyelsebar värmekälla. Men för att du ska få ut maximal livstid på värmepumpen och bibehålla effektiviteten under hela livstiden behövs regelbunden service.

Vi rekommenderar att du bokar en professionell service vartannat år på din värmepump. Vi utför service på alla typer av pumpar så som bergvärme, vattenvärme, luftvärme, frånluftsvärme med flera.

Luftvärmepumpar kan användas till luftkonditionering
Köp Nibe bergvärmepump från Klimatteknik i Väst AB

Olika värmepumpar har olika livslängder

Om du har en värmepump som drivs med luftvärme, frånluftsvärme eller kanske luftvattenvärme kan du räkna med en livslängd mellan 10 – 20 år. Har du en bergvärmepump är livslängden vanligen 20 – 25 år.

Vad gäller garanti för din värmepump kan det skilja mellan tillverkare och även vilken typ av värmepump du äger. Dock ges oftast flera års garanti tillsammans med en eventuell försäkring.

Fördelarna att byta ut din värmepump efter en tid är många men här nedan är några av dem.

 • Effektivare förbränning
 • Mer energisnål
 • Miljövänligare
 • Få en inverterstyrd kompressor
 • En ny investering som betalar sig i längden

Innan en värmepump går sönder helt försämras oftast effekten likaså uppstår förslitningsskador på viktiga delar av enheten. Ett vanligt förekommande problem är missljud vilka kan tyda på bristande funktion i kompressorn. Då kompressorn är dyr och svår att byta ut behöver du göra en nyinstallation om kompressorn är ur funktion.

 • Montera isär värmepumpen 
 • Spraya lameller med speciell spray för att bryta ned partiklar och damm
 • Ångtvättning av även de mest oåtkomliga delarna
 • Mätning av tryck samt elförbrukning
 • Kontroll utföres av inomhusdelens dräneringsfunktion
 • Kondensorn kontrolleras liksom funktionstestas
 • Vi ger dig svar på frågor samt skriver under serviceprotokollet

Alla typer av värmepumpar är bra för miljön, vare sig om du äger en bergvärmepump eller luftvärmepump. Då värmepumpar enbart använder sig av förnybar solenergi tjänar du pengar i plånboken samtidigt som du sparar på naturens resurser.

Installation av ny värmepump innebär fördelar

Vid vissa situationer kan ett nyköp av en värmepump vara att rekommendera trots att din värmepump fortfarande fungerar. Främst för att utvecklingen går väldigt snabbt framåt. Bara under de senaste åren har det hänt mycket på området, bland annat med förbättrade köldmedium och smart styrning. Vidare har en äldre värmepump även lägre effektivitet allt eftersom den får en högre ålder. Till slut är inte en service tillräcklig och en ny värmepump behövs.
Mitsubishi luftvärmepump

Rätt tidpunkt för byte av värmepump

Innan en värmepump går sönder helt försämras oftast effekten likaså uppstår förslitningsskador på viktiga delar av enheten. Ett vanligt förekommande problem är missljud vilka kan tyda på bristande funktion i kompressorn. Då kompressorn är dyr och svår att byta ut behöver du göra en nyinstallation om kompressorn är ur funktion.

Regelbunden service av värmepumpar är en god affär

Du tjänar på flertalet saker genom att få din värmepump servad regelbundet. En av de absolut viktigaste sakerna är att vi kan upptäcka brister i ett tidigt stadie vilket medför mindre kostnader för dig i reparationer.

En annan viktig sak är att du får din värmepump grundligt rengjord samt kontrollerad. Efter rengöringen kan värmepumpen fungera optimalt igen och prestandan kommer öka märkbart. Därav ger regelbunden service dig mycket tillbaka i form av högre energibesparing liksom en längre livslängd på din värmepump.

Installera luftvärmepump
Frånluftsvärmepump Bosch Compress 3800i EW

Kontroll och rengöring med specialutrustning

För att du ska få din värmepump noggrant rengjord och kontrollerad arbetar vi med speciellt framtagen utrustning. Med den kan vi rengöra hela enheten och även upptäcka exempelvis gasläckor. Något som tack och lov är ovanligt men svårt att upptäcka utan specialutrustning.

Intervall mellan varje service

Oavsett typ av värmepump; bergvärme, luftvärme, luftvattenvärme eller frånluftsvärme behöver de alla en regelbunden service.

Generellt rekommenderar vi alla att boka värmepumpsservice vartannat år alternativt, eller inom intervallet 18 till 36 månader. Varje värmepump har skillnader vilket även gäller tid olika tillverkare har som rekommendation för service. Men samtliga pumpar har samma behov av service med jämna mellanrum för att vara och förbli den bästa möjliga investeringen för dig.

Nibe bergvärmepump

Kontakta oss redan idag för rådgivning eller tidsbokning

Vi hjälper dig gärna med din värmepump. Eftersom vi har kompetens kring alla typer av pumpar är du välkommen att höra av dig oavsett vilken typ av pump du vill prata om.

Rådgivning vid utbyte av värmepump eller kanske önskan om upprättelse av ett serviceavtal – vi finns här för att hjälpa dig till den bästa lösningen för just dig och dina behov.