Vi säljer och installerar alla olika typer av värmepumpar. Välj vilken som passar dina behov bäst!

Bergvärmepump från CTC

Bergvärme

Bergvärmepumpar tar tillvara den värme som finns i berggrunden under hela året för att ge skön värme i ditt hus.

Luftvärmepumpar

Luft/luftvärme

En luft/luftvärmepump hämtar värmen från uteluften och värmer luften inomhus. Den kan även kyla huset på varma dagar.

Lluftvattenvärmepump

Luft/vattenvärme

Har du redan vattenburen värme kan det vara ett bra alternativ att installera en luft/vattenvärmepump.

Frånluftsvärme

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpar ventilerar huset och återför sedan energin till varmvattnet och värmesystemet.

Jordvärme – en naturlig värmekälla

Jordvärme

Jordvärme kan vara ett bra val om det inte finns berg som lämpar sig för bergvärme där du bor.

Service av värmepumpar

Vattenburen värme

Konvertera till vattenburen värme och bergvärme så sänker du kostnaderna avsevärt.