Klimatteknik är återförsäljare för värmepumpar från Bosch, Nibe, CTC och Mitsubishi Electric. Det är kvalitetsmärken som vi har full koll på vad gäller utbudet och att hitta en värmepump som passar just ditt hushåll eller din fastighet.

Bergvärmepump från CTC

Bergvärme

Bergvärmepumpar tar tillvara den värme som finns i berggrunden under hela året för att ge skön värme i ditt hus.

Köp luftvärmepump med helhetslösning

Luft/luftvärme

En luft/luftvärmepump hämtar värmen från uteluften och värmer luften inomhus. Den kan även kyla huset på varma dagar.

Luftvattenvärmepumpar är kostnadseffektivt

Luft/vattenvärme

Har du redan vattenburen värme kan det vara ett bra alternativ att installera en luft/vattenvärmepump.

Enkel installation och enkel användning med frånluftsvärme

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpar ventilerar huset och återför sedan energin till varmvattnet och värmesystemet.

Jordvärme – en naturlig värmekälla

Jordvärme

Jordvärme kan vara ett bra val om det inte finns berg som lämpar sig för bergvärme där du bor.

Service av värmepumpar

Vattenburen värme

Konvertera till vattenburen värme och bergvärme så sänker du kostnaderna avsevärt.

Luftkonditionering till hem och företag

Luftkonditionering

Luftkonditionering är en teknisk process avsedd att kyla inomhusluft till rumstemperatur vid hög utomhustemperatur.

Installation av värmepumpar i Göteborg och Västsverige

Klimatteknik i Väst AB har säte i Kungälv utanför Göteborg. Vi levererar kyl- och värmelösningar till hela Västsverige. Vi riktar oss både till privatpersoners hushåll och till kommersiella fastigheter.

Våra montörer som arbetar med installation av värmepumpar och brunnar är certifierade och har rätt behörigheter inom brunnsborrning, el, VVS och kyl.

Vi har ett stort utbud

Klimatteknik är återförsäljare för värmepumpar från Bosch, Nibe, CTC och Mitsubishi Electric. Det är kvalitetsmärken som vi har full koll på vad gäller utbudet och att hitta en värmepump som passar just ditt hushåll eller din fastighet. Vi levererar, installerar och utför service på:

  • Bergvärmepumpar
  • Jordvärmepumpar
  • Frånluftsvärmepumpar
  • Luft/luftvärmepumpar
  • Luft/vattenvärmepumpar

Utbyte och service av värmepumpar

De nya värmepumparna som tillverkas är optimerade för att ha så effektiv prestanda som möjligt, till en så låg elförbrukning som möjligt. Äldre värmepumpar håller inte samma mått som dagens, eftersom tekniken har utvecklats väldigt mycket under de senaste åren. En värmepump ska hålla i många år och exakt livslängd beror på om du har till exempel luftvärme eller bergvärme.

Monterar du en ny värmepump kan du vara trygg med att den fungerar effektivt i många år framöver så länge den får regelbunden och professionell service. Om du är osäker på ifall din värmepump borde bytas ut kan vi ge dig råd.

Klimatteknik finns med hela resan – från planering och installation till service och jour.