Klimatteknik är återförsäljare för värmepumpar från Bosch, Nibe, CTC och Mitsubishi Electric. Det är kvalitetsmärken som vi har full koll på vad gäller utbudet och att hitta en värmepump som passar just ditt hushåll eller din fastighet.

Bergvärmepump från CTC

Bergvärme

Bergvärmepumpar tar tillvara den värme som finns i berggrunden under hela året för att ge skön värme i ditt hus.

Köp luftvärmepump med helhetslösning

Luft/luftvärme

En luft/luftvärmepump hämtar värmen från uteluften och värmer luften inomhus. Den kan även kyla huset på varma dagar.

Luftvattenvärmepumpar är kostnadseffektivt

Luft/vattenvärme

Har du redan vattenburen värme kan det vara ett bra alternativ att installera en luft/vattenvärmepump.

Enkel installation och enkel användning med frånluftsvärme

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpar ventilerar huset och återför sedan energin till varmvattnet och värmesystemet.

Jordvärme – en naturlig värmekälla

Jordvärme

Jordvärme kan vara ett bra val om det inte finns berg som lämpar sig för bergvärme där du bor.

Service av värmepumpar

Vattenburen värme

Konvertera till vattenburen värme och bergvärme så sänker du kostnaderna avsevärt.

Luftkonditionering till hem och företag

Luftkonditionering

Luftkonditionering är en teknisk process avsedd att kyla inomhusluft till rumstemperatur vid hög utomhustemperatur.