Med jordvärme får du värme från marken utan att borra

Om det inte finns lämpligt berg för bergvärme där du bor kan jordvärme vara ett bra alternativ. För att installera jordvärme behövs ingen borrning. Istället grävs slingor ner i marken, som fångar upp den lagrade solvärmen. Allra bäst är det om du har exempelvis en åker utanför tomten som slingorna kan grävas ner i, men det går såklart även att gräva på tomten. Slingorna påverkar inte växtligheten.

Med jordvärme får du en miljövänlig anläggning som klarar av hela husets värme- och varmvattenbehov.

Köp Nibe bergvärmepump från Klimatteknik i Väst AB

Kombinera jordvärme med frånluftsvärme

Du kan också kombinera jordvärme med frånluftsvärme. Resultatet blir en komplett anläggning för värme, varmvatten och ventilation med högre effekt och besparing.

Fördelar med jordvärme

Om det inte finns berg att borra i

Jordvärmepumpar är ett bra alternativ om det saknas lämpligt berg under ditt hus.

Jordvärme är miljövänligt

En jordvärmepump återvinner lagrad solvärme från marken.

Bekvämt och underhållsfritt

Tekniken är densamma som för bergvärme, vilket gör uppvärmningen av ditt hus väldigt bekväm och i princip underhållsfri.

Fungerar som ensam värmekälla

En jordvärmepump klarar av hela husets behov av värme och varmvatten.

Skaffa jordvärme – så går det till

Innan du bestämmer dig för jordvärme så besöker vi dig för att undersöka förutsättningarna och ge dig ett kostnadsförslag.

Vid installationen så gräver vi ner en slinga på ca en meters djup. Slingans längd är normalt 3-500 meter, beroende på vilket effektbehov ditt hus har. Nedgrävningen tar normalt en till två dagar. Efter att slingan lagts ner i marken installeras värmepumpen av våra installatörer. Detta tar ungefär en till två dagar.

Installationen görs av vår personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Tänk på att

Du måste ha tillstånd från din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att installera jordvärme. Det är ditt ansvar att skaffa tillståndet, men vi kan hjälpa dig med ansökan om du vill.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Vi väljer enbart kvalitetsleverantörer med goda garantivillkor.