Vattenburen värme

Service av värmepumpar

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med värmepump.

Konvertera till Vattenburen värme och bergvärme

Med gällande ROT-avdrag, energipriser och ränteläge har det aldrig varit bättre att konvertera från direktel till vattenburen värme med bergvärmepump än nu.

Med bergvärme och vattenburen värme sänker du kostnaderna avsevärt (även om du har en luftvärmepump idag). Samtidigt ökar du värdet på huset, ofta med mer än investeringskostnaden.

Hur går en konvertering till?

Inledningsvis gör vi en första besiktning hemma hos er, denna är kostnadsfri. Besöket mynnar ut i en offert där ni får ett fast pris för att montera in ett vattenburet värmesystem istället för era elradiatorer. Normalt får ni samtidigt en offert på en installation av en berg- eller luft-vattenvärmepump. Väljer ni att acceptera offerten går vi vidare med ytterligare ett besök av en rörläggare där ni tillsammans går igenom hur arbetet skall utföras. Vi beställer erforderligt material och samtidigt som materialet kommer hem till er så kommer våra rörläggare. De jobbar cirka 5-7 arbetsdagar hos er och bygger det nya värmesystemet. När det är klart får ni instruktion om hur det nya systemet styrs. Sedan är det bara att sitta och vänta på elräkningarna som blir en fröjd att få jämfört med de gamla!

Klimatteknik kan konverteringar

Sedan år 2010 har vi utfört cirka 20-30 konverteringar per år. Tack vare vår historik kan vi ge referenser på tidigare utförda konverteringar. I och med stigande energi- och fastighetspriser är det idag till och med så bra vid de flesta helkonverteringar att husets värde direkt ökar med minst investeringskostnaden. Det faktum att man därmed i princip ”gratis” kan sänka sina uppvärmnings- och varmvattenkostnader med cirka 75% är en starkt bidragande orsak till konverteringsboomen.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Vi väljer enbart kvalitetsleverantörer med goda garantivillkor.

Exempelbilder

Vattenburen värme
Konvertera till Vattenburen värme och bergvärme
Klimatteknik kan konverteringar

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.